En dag

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Få fil­mer lyc­kas be­hål­la in­ten­si­te­ten un­der ett för­lopp som sträc­ker sig över en halv livs­tid. Men det fun­ge­rar, tack va­re om­sorgs­fullt skild­ra­de ka­rak­tä­rer. De tär mot­sä­gel­se­full h etern a och vär­men som gör att fil­ma­ti­se­ring­en av Da­vid Nicholls suc­cé­ro­man be­rör. (One day, 2011)

SÖN­DAG, SJU­AN, 17.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.