Jä­gar­na 2

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER Erik Bäck­ström har mot­vil­ligt åter­vänt till si­na gam­la hemtrak­ter, för ut­red­ning­en av ett be­fa­rat mord. Som i förs­ta fil­men kom­mer myc­ket att hand­la om släk­ten. Kjell Sund­vall är van vid spän­ning efter många ”Bec­kar”. Det blir bit­vis näs­tan olid­ligt fast in­te myc­ket över­ras­kar. (2011)

LÖR­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.