Gunde ut­ma­nar Stenmark

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UT­MA­NING Två me­dalj­tyng­da id­rotts­pro­fi­ler möts när Gunde Svan ut­ma­nar Inge­mar Stenmark. Det är ”I hu­vu­det på Gunde Svan” som kom­mer till­ba­ka för en tred­je sä­song. Där träf­far Gunde Svan gam­la svens­ka id­rotts­stjär­nor för att pra­ta om kar­riä­ren, om fram­gång­ar och mot­gång­ar, om pres­sen och om trä­ning­en.

Ti­di­ga­re sä­song­er har Gunde mött stor­he­ter som bord­ten­nisspe­la­ren J-O Wald­ner, skid­skyt­ten Mag­da­le­na Fors­berg och fri­id­rot­ta­ren Ca­ro­li­na Klüft. Höjd­punk­ten i var­je av­snitt har va­rit att Gunde Svan ut­ma­nat sin gäst i de­ras egen sport.

I höst­pre­miä­ren he­ter gäs­ten Inge- mar Stenmark. För de yng­re är han i dag kanske mest känd som vin­na­re av ” Let’s dan­ce” 2015, men för al­la and­ra är han en av värl­dens främs­ta al­pi­na ski­då­ka­re ge­nom ti­der­na. Un­der hans stor­hets­tid råd­de det Stenmark-fe­ber och Sve­ri­ge stan­na­de upp var­je gång han åk­te.

Gunde är en rik­tig vin­nar­skal­le, men frå­gan är om in­te Stenmark är än­nu vär­re. Vi får se om Gunde har nå­gon chans nu när bå­da ta­git på sig ski­dor­na och hjäl­men och står högst upp i sla­lom­bac­ken.

ONSDAG, TV4, 21.00

Foto: TV4

Vin­nar­skal­lar­na Gunde Svan och Inge­mar Stenmark täv­lar i sla­lom i pre­miä­ren av ”I hu­vu­det på Gunde Svan”.

Världmäs­ta­ren Inge­mar Stenmark är till­ba­ka i sla­lom­bac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.