Ko­mi­ker i Doo­bi­doo

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Två ko­mi­ker ur oli­ka ge­ne­ra­tio­ner, ve­te­ra­nen Len­nie Nor­man och be­tyd­ligt yng­re Jo­se­fin Jo­hans­son, bil­dar ena la­get. Pro­gram­le­da­ren Do­reen Månsson och mu­si­kalar­tis­ten Pe­ter Jo­hans­son till­hör mot­stån­dar­la­get. ”Doo­bi­doo” he­ter den po­pu­lä­ra mu­si­ka­lis­ka tv-le­ken, där det in­te ba­ra gäl­ler att kun­na sva­ret, man mås­te sjunga det ock­så. Pro­gram­le­da­re är Las­se Kronér.

FREDAG, SVT1, 20.00

Len­nie Nor­man och Jo­se­fin Jo­han­son i Doo­bi­doo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.