Än­ka på gre­kisk ö

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DRA­MA­SE­RIE Året är 1935 när än­kan Lou­i­se Dur­rell ( Ke­e­ley Hawes) i eng­els­ka Bourn­mouth be­stäm­mer sig för att flyt­ta till gre­kis­ka Kor­fu. Det är in­te lätt att bör­ja om i främ­man­de land när man har svag eko­no­mi och fy­ra barn att för­sör­ja. ”En­kel re­sa till Kor­fu” är en brit­tisk dra­ma­se­rie i sex de­lar.

LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.