Vem vin­ner svens­ka tv-pri­set?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA Kri­stal­len, det svens­ka tv-pri­set, de­las ut i 17 klas­ser. En ju­ry ut­ser vin­nar­na i 13 klas­ser. Tit­tar­na rös­tar fram vin­na­ren i de fy­ra sto­ra klas­ser­na. Och så de­lar Kri­stal­lens sty­rel­se ut ett he­ders­pris till en tv-ve­te­ran för många och långa in­sat­ser.

Tit­tar­na kan ringa och rös­ta på de no­mi­ne­ra­de i de fy­ra klas­ser­na me­dan ga­lan på­går. Bland de no­mi­ne­ra­de finns någ­ra ti­di­ga­re vin­na­re: ”Så myc­ket bätt­re”, Filip och Fred­rik, Gi­na Di­rawi och Da­vid Hel­le­ni­us.

Ca­ri­na Berg och Christine Melt­zer, som vann för­ra året, le­der nu den di­rekt­sän­da Kri­stal­len­ga­lan.

De fy­ra no­mi­ne­ra­de i klas­sen för sport-tv­pro­fi­ler är al­la kvin­nor. Det­ta har ald­rig hänt ti­di­ga­re.

SÖN­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Foto: MAG­NUS RAGNVID/KA­NAL 5

Christine Melt­zer och Ca­ri­na Berg le­der den di­rekt­sän­da Kri­stal­len-ga­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.