Bert Karls­son minns

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Bert Karls­son har ald­rig spe­lat i ett dans­band, men får än­då va­ra med i ” Tack för dan­sen”, där kän­da dans­band be­rät­tar om kar­riä­ren och spe­lar si­na suc­cé­er. Karls­son har un­der åren haft en unik käns­la för lå­tar, ar­tis­ter och hur dans­band ska lå­ta. Och me­dan Bert be­rät­tar så sjung­er atis­ter som An­na Book, Mag­nus Carls­son och Jes­si­ca An­ders­son gam­la hits.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Tho­mas Deut­gen, Bert Karls­son och Eli­sa Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.