Kär­lek på gott och ont

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

I cent­rum står Cal i för stor ko­stym och tön­ti­ga jog­gings­kor. Han träf­far snyg­ging­en Jacob som kan allt om för­fö­rel­se­konst och som be­stäm­mer sig för att gö­ra nå­got åt det­ta sorg­li­ga ex­em­plar av be­dra­gen man.

Ett mås­te för al­la Ca­rell-, Mo­o­re-, To­mei- och Gos­lingfans. Det är väl­spe­lat, men all­de­les för sött på slu­tet. ( 2011)

LÖR­DAG, SJU­AN, 19.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.