Sta­te of play

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER Cal ( Rus­sell Cro­we) är en buf­fel men skick­lig re­por­ter. Han hit­tar en un­ken histo­ria med för­gre­ning­ar till va­pen­in­du­strin. Lik­nan­de be­rät­tel­ser har ve­vats många gång­er ti­di­ga­re – men lyc­kas än­då fram­stå som smart, snygg och spän­nan­de. ( 2009)

MÅNDAG, TV8, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.