Mas­ter and com­man­der

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVEN­TYR Väl ge­nom­blåst sjö­krigs­ac­tion från Lord Nel­sons da­gar. Tungt iscen­satt av Pe­ter Weir som an­nars trivs bätt­re på land. ( Mas­ter and com­man­der: The far si­de of the world, 2003)

LÖR­DAG, TV6, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.