Gay­pa­rad i Bel­grad

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

en kom­man­de gay­pa­rad.

I det for­na Ju­go­sla­vi­en av­skyr folk­slag ho­mo­sex­u­el­la mer än varand­ra. Re­gis­sö­ren Sr­d­jan Dra­go­je­vic tar upp det brän­nan­de äm­net på ett te­a­tra­liskt pa­ro­di­se­ran­de sätt. Men det är gjort med så myc­ket hu­mor och hjär­ta, att det in­te går att vär­ja sig. ( Pa­ra­da, 2011) TISDAG, SVT1, 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.