Män som ha­tar kvin­nor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER Tv-ver­sio­nen är ut­ö­kad med en halv­tim­me som in­te kun­de ses på bio, och vi­sas i två de­lar. Här hand­lar det i myc­ket hög­re grad om den tid­skrifts­re­dak­tion som är kär­nan i Mi­kael Blom­kvists liv. Fort­sätt­ning­en sänds näs­ta sön­dag. Noo­mi Ra­pa­ce ( bil­den) gör rol­len som Lis­beth Sa­lan­der. ( 2009)

SÖN­DAG, SVT1, 23.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.