En för­lo­rad värld

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Svårt att hän­fö­ras av den för­sup­na över­klas­so­nen, hans sys­ter el­ler den fat­ti­ga konst­nä­ren Char­les. För­förd blir man dä­re­mot av det vack­ra fo­tot och mil­jö­er­na i mel­lan­k­rigs­ti­dens Ox­ford. ( Bri­des­he­ad re­vi­si­ted, 2008)

LÖR­DAG, SVT1 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.