Nu döps prins Alexander

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUNGLIGT Är­ke­bis­kop Antje Jac­ke­lén står re­do vid dop­fun­ten för nu blir det kungligt dop igen. Det är prins Carl Philip och prin­ses­san So­fia som döper sin först­föd­de son Alexander. Pre­cis som prin­ses­san Ma­de­le­i­ne har prinspa­ret valt att dö­pa sin son i den li­te mind­re kyr­kan på Drott­ning­holms slott.

Prins Alex­an­ders dop för­rät­tas av är­ke­bis­ ko­pen som as­si­ste­ras av över­hov­pre­di­kant bis­kop Johan Dahl­man och hov­pre­di­kant Mi­chael Bjerk­ha­gen. Det är sam­ma lag som tjänst­gjor­de vid för­ra do­pet, som äg­de rum den 27 maj. Då var det prins Oscar, kron­prinspa­ret Victo­ria och Da­ni­els son och då var det ock­så sto­ra Slotts­kyr­kan

SVT sän­der di­rekt från Drott­ning­holm med start en halv­tim­me fö­re ce­re­mo­nin i kyr­kan. John Chris­pins­son och Ro­ger Lund­gren gui­dar tit­tar­na fram till 13.00. Där­ef­ter föl­jer en privat lunch för in­bjud­na gäs­ter, men där får in­te tv­ka­me­ror­na va­ra med.

På fre­dags­kväl­len sän­der SVT ett sam­man­drag av prins Alex­an­ders dop.

FRE­DAG, SVT1, 11.30

Foto: KATE GABOR/KUNGAHUSET

Prins Carl Philip och prin­ses­san So­fia med so­nen Alexander som döps i Drott­ning­holms­kyr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.