Pa­ra­lym­pics i Rio

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

SPORT I Rio de Ja­nei­ro har Pa­ra­lym­pics rul­lat i gång och täv­ling­ar­na på­går till den 18 sep­tem­ber. Sve­ri­ge har en stor trupp till Bra­si­li­en, när­ma­re 60 id­rot­ta­re och de täv­lar i en rad oli­ka gre­nar. SVT sän­der di­rekt var­je ef­ter­mid­dag och har ett kvälls­ma­ga­sin med höjd­punk­ter. Pro­gram­le­da­re är Yvet­te Her­mundstad. TORS­DAG, SVT1, 14.25 TORS­DAG, SVT2, 18.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.