Ka­rin vär­de­rar pry­lar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK I ”Bytt är bytt” be­rät­tar an­tik­ex­per­ten Ka­rin La­se­row allt om de oli­ka fö­re­må­len – ut­om vad de är vär­da. Det är två­man­na­la­gens upp­gift att för­sö­ka av­gö­ra vär­det på oli­ka pry­lar och ef­tersom det är svå­ra be­slut och kan rö­ra sig om sto­ra peng­ar, så blir det en del dis­kus­sio­ner. ”Bytt är bytt” sänds i tio nya av­snitt och pro­gram­le­da­re är som ti­di­ga­re Renée Ny­berg.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Foto: SVT

Renée Ny­berg och Ka­rin La­se­row i ”Bytt är bytt”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.