Psy­kisk sjuk­dom

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄRSERIE För­ra året gjor­de San­na Lun­dell och Ann Sö­derlund en upp­märk­sam­mad se­rie om hur det är att va­ra när­stå­en­de till miss­bru­ka­re. I nya ”Djä­vuls­dan­sen” hand­lar det om att le­va med nå­gon som har psy­kisk sjuk­dom. Su­san­ne är gift med sång­a­ren, som mitt i ban­dets fram­gång­ar har dju­pa de­pres­sio­ner. Mesut träf­fa­de drömtje­jen Na­ta­lia, men ana­de in­te vad som vän­ta­de.

TORS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.