Skav­lan till­ba­ka

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Jodå, han kom­mer till­ba­ka även den­na sä­song, Fredrik Skav­lan med fram­gångs­ri­ka pratsho­wen ”Skav­lan”, som vi­sas bå­de i norsk och svensk tv. Och som van­ligt blir det en ak­tu­ell bland­ning av svens­ka, nors­ka och in­ter­na­tio­nel­la gäs­ter i 13 vec­kor.

FRE­DAG, SVT1, 21.00

Fredrik Skav­lan öpp­nar pratsho­wen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.