Rachel imi­te­rar rös­ter

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Kim Su­loc­ki är mångsidig skå­de­spe­la­re och un­der­hål­la­re, som just nu spe­lar i ”Oscars­re­vyn” i Stock­holm. I sam­ma re­vy med­ver­kar skå­de­spe­la­ren Rachel Moh­lin, som är mest känd för si­na imi­ta­tio­ner i ra­di­ons sa­tir ”Pub­lic ser­vice”. De bil­dar ena la­get i vec­kans ”Doo­bi­doo”, där de mö­ter två er­far­na mu­si­kalar­tis­ter, So­fia Käll­gren och Johan Bo­ding. Lekle­da­re är Las­se Kronér.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Kim Su­loc­ki och Rachel Moh­lin bil­dar ena la­get i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.