Bätt­re än Skan­sen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KON­SERT Här är Stor­bri­tan­ni­ens svar på ”Allsång på Skan­sen”. Men när publi­ken i Royal Al­bert Hall i Lon­don kläm­mer i med ”Pomp and cir­cumstan­ce” då lå­ter det tio gång­er mer. ”Last night of the proms” bru­kar vi­sas i sam­man­drag, men för förs­ta gång­en sänds den tra­di­tio­nel­la mu­sik­fes­ten di­rekt. Kväl­lens stjär­na är te­no­ren Ju­an Di­e­go Fló­rez, som le­ve­re­rar ett pärl­band av hö­ga C.

LÖR­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.