Riks­da­gen fi­rar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GALA På ef­ter­mid­da­gen är det ”Riksmö­tets öpp­nan­de” där top­pen av det of­fi­ci­el­la Sve­ri­ge klär sig fi­na och kom­mer till Riks­dags­hu­set i Stock­holm. En­ligt tra­di­tio­nen in­le­der kung­en och där­ef­ter av­ger stats­mi­nis­tern re­ge­rings­för­kla­ring­en. Se­dan går al­la fin­kläd­da gäs­ter vi­da­re till Stock­holms kon­sert­hus, där Kung­li­ga fil­har­mo­ni­ker­na spe­lar upp. Bå­da eve­ne­mang­en sänds di­rekt. TIS­DAG, SVT1, 13.25 TIS­DAG, SVT1, 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.