Fint hu­mör får pun­ka

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Eklund be­rät­tar med fint hu­mör en sorts svär­tad ab­sur­di­tet. Se­dan hän­der nå­got. Det är så man näs­tan ser att be­rät­tel­sen in­te ba­ra får pys­pun­ka, ut­an helt gör halt och går i stå. In­ten­tio­ner­na ba­ra för­svin­ner. Kjell Ber­gqvists, Al­lan Svens­sons och Jacob Nor­dens­sons fi­gu­rer blir till slut en­bart tröt­tan­de streck­gub­bar. (2012)

LÖR­DAG, SVT1, 21.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.