Hur många ling­on finns det i värl­den?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Fil­men om Gla­da Hu­dik-te­a­tern är en klas­sisk mot-al­la-odds-be­rät­tel­se som kryd­dats med ”Äng­la­gård”-ak­ti­ga bil­der på vac­ker na­tur och folk­li­ga hits. Ty­värr lig­ger det nå­got ofär­digt och slar­vigt över klipp­ning, de­tal­jer och hel­het. I slutän­dan blir det de ut­veck­lings­stör­da skå­de­spe­lar­na som räd­dar fil­men. Sångin­sat­ser­na im­po­ne­rar. (2010) LÖR­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.