Mr & Mrs Smith

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ACTIONKOMEDI Ett gift par ar­be­tar som agen­ter för ri­va­li­se­ran­de bo­lag. På sam­ma sätt som mu­si­ka­ler tap­par far­ten för al­la sång­num­mer så fast­nar den här histo­ri­en i al­la väl­ko­re­o­gra­fe­ra­de våldsor­gi­er. Av pas­sio­nen mel­lan hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na syns ald­rig mer än ma­nu­set fö­re­skri­ver. (2005)

FRE­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.