Ta­tums liv som strip­pa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

bak­gård kan­tad av dro­ger, våld och ål­ders­dis­kri­mi­ne­ring. Kon­sta­te­ras kan dock att Ta­tum är en jä­vel på att dan­sa och att det för ovan­lig­he­tens skull är av­kläd­da mans­krop­par som ex­po­ne­ras. Matt­hew McCo­naug­hey gör en stripp­klubbs­äga­re med sten­koll – bå­de be­da­gad och väl­be­hål­len i en och sam­ma ka­rak­tär. (2012)

LÖR­DAG, KANAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.