Gra­vi­ty

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER Ti­teln är ta­la­n­de. Säl­lan har tyngd­lös­het och rymd­far­kostar­ki­tek­tur upp­levts så nä­ra. Det stum­ma lju­det – glad country­mu­sik ifrån en av­läg­sen ra­dio och de sömn­druck­na rös­ter­na när sy­ret si­nar – är en histo­ria i sig. Vem kun­de tro att en rymd­film med Sand­ra Bul­lock och Ge­or­ge Cloo­ney skul­le va­ra ori­gi­nell el­ler till och med konst­när­lig? (2013)

SÖN­DAG, KANAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.