Ma­gic Mi­ke

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KOMEDI För att dra in ex­tra peng­ar job­bar Mi­ke ( Chan­ning Ta­tum) nat­te­tid som dan­sa­re och strip­pa. Histo­ri­en är in­spi­re­rad av Ta­tums liv in­nan han slog ige­nom som skå­dis. Re­gis­sö­ren/ foto­gra­fen Ste­ven So­der­bergh lyc­kas få med bå­de show­bi­z­in­du­strins glät­ti­ga yta och dess unk­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.