Nö­jeslör­da­gar med Hel­le­ni­us

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING ”Sve­ri­ges bäs­ta” är en bland­ning av topp­lis­ta och pratshow, men fram­för allt är det fy­rans sto­ra lördagsnöje som in­le­der hös­ten. Och det är Da­vid Hel­le­ni­us som fått för­tro­en­det att le­da det.

Un­der fy­ra lör­da­gar ska Hel­le­ni­us pre­sen­te­ra topp­lis­tor­na över Sve­ri­ges bäs­ta fil­mer, ko­mi­ker, ar­tis­ter och sport­ö­gon­blick. Lis­tor­na, som pre­sen­te­ras från tio ner till ett, är fram­rös­ta­de av ka­na­lens tit­ta­re. Kän­da per­so­ner på lis­tan är gäs­ter i stu­di­on och det be­rät­tas anek­do­ter, bjuds på nö­jeshi­sto­ria och en hel del nostal­gi.

”Sve­ri­ges bäs­ta” bör­jar med svensk film. Det blir klipp ur kän­da fil­mer och stu­di­on be­fol­kas av re­gis­sö­rer och skå­de­spe­la­re. Den som ser att de med­ver­kan­de är Dan Ek­borg, Ka­ta­ri­na Ewer­löf och re­gis­sö­ren Kjell Sund­vall gis­sar nog på ” Tom­ten är far till al­la bar­nen”. Ser man att bå­de Las­se Åberg och Sven Me­lan­der är där, då gis­sar man för­stås på ”Säll­skaps­re­san”. Bland gäs­ter­na finns Rolf Lass­gård, He­le­na af San­de­berg, Jan Guil­lou och många fler.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Kjell Sund­vall, Dan Ek­borg, Ka­ta­ri­na Ewer­löf, He­le­na af San­de­berg i ”Sve­ri­ges bäs­ta”.

Da­vid Hel­le­ni­us le­der fy­rans nya lördagsnöje.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.