Eli­sa och Claes täv­lar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Ste­fan Ger­hards­son, mest känd som ena hal­van av bus­kis­tea­met Ste­fan & Kris­ter, stäl­ler upp till­sam­mans med skå­de­spe­la­ren An­na Carls­son. Mot­stån­dar­la­get be­står av sång­ers­kan och ”Let’s dan­ce”-vin- na­ren Eli­sa Lind­ström och skå­de­spe­la­ren Claes Malm­berg. Den mu­si­ka­lis­ka frå­ge­le­ken, där det gäl­ler att sjunga rätt svar, he­ter ”Doo­bi­doo” och pro­gram­le­da­re är Las­se Kronér.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Eli­sa Lind­ström och Claes Malm­berg bil­dar lag i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.