Flask­post till Rö­se

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

SLÄKTFORSKNING Skå­de­spe­la­ren Eva Rö­se, mest känd som Got­landspo­li­sen Ma­ria Wern i en se­rie kri­minal­fil­mer, är ny­bli­ven mam­ma. In­nan hon fick sitt tred­je barn tog hon sig, i ” Vem tror du att du är?”, en tur bak­åt i ti­den och re­san gick ge­nom Sve­ri­ge och Norge. De pro­fes­sio­nel­la släkt­fors­kar­na upp­täck­te en val­fång­a­re i Antark­tis och ett livs­ö­de som Eva Rö­se fick kän­ne­dom om ge­nom en gam­mal flask­post.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Skå­de­spe­la­ren Eva Rö­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.