Snabb­tänkt hu­mor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HU­MOR Hon är en rik­tig mång­syss­la­re, Nour El Re­fai. Många kän­ner sä­kert hen­ne främst som ko­mi­ker och pro­gram­le­da­re, men hon job­bar ock­så som skå­de­spe­la­re. Nu se­nast som Lil­le­bror i Dra­ma­tens upp­sätt­ning av ”Karls­son på ta­ket”. I ”Par­la­men­tet” ska hon le­ve­re­ra snabb­tänk­ta po­li­tis­ka de­bat­tin­lägg till­sam­mans med kom­pan­jo­nen Henrik Hjelt.

SÖN­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.