Applåd för la­sag­ne

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Kan man gräd­da en la­sag­ne med vär­men från en applåd? Var skul­le den­na frå­ga dy­ka upp om in­te i ”Frå­ga Lund”. Ex­pert­pa­ne­len gör sitt bäs­ta för att re­da ut kom­pli­ce­ra­de re­so­ne­mang och kne­pi­ga frå­gor. Kristi­an Lu­uk stäl­ler frå­gor­na.

ONS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.