The de­par­ted

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Sten­hård kri­mi­nal­histo­ria av Mar­tin Scor­se­se. I Boston re­ge­rar Frank Costel­lo ( Jack Nichol­son) som har en all­de­les egen spi­on i po­lishu­set ( Matt Da­mon), som nu ska sät­tas åt. Fram­för allt im­po­ne­rar Le­o­nar­do DiCaprio. ( 2006) LÖR­DAG, SJUAN, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.