Mitt hem är Co­paca­ba­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DO­KU­MEN­TÄR Re­gis­sö­ren Ar­ne Sucks­dorff ba­lan­se­rar på den tun­na grän­sen mel­lan spel­film och do­ku­men­tär. In­ter­vju­er­na med för­äld­ra­lö­sa små­poj­kar blir ett dra­ma i verk­lig­he­ten. ( 1965)

TIS­DAG, SVT1, 14.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.