Snub­bar ute på även­tyr

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

lan­dar de­ras sam­tal i en öns­kan att kny­ta ihop till­va­rons samt­li­ga lö­sa trå­dar. Och så hop­pas det även fall­skärm och körs ra­cer­bil för det är ju ex­tra fest­ligt när två gam­la snub­bar gör det. Att Nichol­son och Fre­e­man haft kul på in­spel­ning­en är up­pen­bart, men fil­men är gjord med väns­ter­han­den. ( The buc­ket list, 2007)

FRE­DAG, KA­NAL 5, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.