Mor­gon­da­gen är vår

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Kär­lek över klass­grän­ser­na, mel­lan en än­ka och hen­nes träd­gårds­mäs­ta­re. Me­lodra­ma­tiskt är ba­ra för­nam­net. Douglas Sirk var un­der ef­ter­krigs­å­ren den verk­li­ge mäs­ta­ren på sor­ten. ”För myc­ket” en­ligt vis­sa, be­und­rat just där­för av and­ra – som Fass­bin­der. ( All that he­a­ven al­lows, 1955)

TIS­DAG, SVT1, 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.