Nu el­ler ald­rig

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Fånga da­gen in­nan du tril­lar av pinn. Ett rart mot­to som – i al­la fall på film – ris­ke­rar att grö­ta ner sig i sen­ti­men­ta­li­tet och tå­rar. Can­cer­pa­ti­en­ter­na Car­ter ( Mor­gan Fre­e­man) och Ed­ward ( Jack Nichol­son) ham­nar i sam­ma rum på ett sjuk­hus. Ef­tersom bå­da bör­jar se slu­tet på sin stund på jor­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.