På te­a­ter i Mal­mö

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

RE­POR­TAGE Ef­ter Afri­ka och In­di­en stan­nar An­ne Lund­berg hem­ma i tred­je de­len av ”Land­gång”. Det blir en an­nan re­sa när hon be­sö­ker Moom­s­tea­tern i Mal­mö, där al­la fast an­ställ­da skå­de­spe­la­re har nå­gon form av funk­tions­ned­sätt­ning. Det är sista vec­kans re­pe­ti­tio­ner in­för pre­miä­ren av Sha­kespe­a­res pjäs ”Stor­men”.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.