Fem stjär­nor föd­da 56

DOKUMENTÄRSERIE

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

De var föd­da sam­ma år, 1956, och de ha­de sto­ra id­rotts­fram­gång­ar på 70-ta­let och 80-ta­let. I år fyl­ler de 60 år och Mic­ke Leij­ne­gard har gjort ”56-or­na”, en hyll­ning i fy­ra de­lar om ten­ni­sens Björn Borg, al­pi­na In­ge­mar Sten­mark, brot­ta­ren Frank An­ders­son, ski­då­ka­ren Tho­mas Wass­berg, och

sprin­tern Lin­da Hag

lund, som ty­värr av­led för­ra året. MÅN­DAG, SVT1, 21.00

Mic­ke Leij­ne­gard hyl­lar svens­ka id­rotts­per­so­ner i ”56-or­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.