Ti­na i ök­nen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

REPORTAGE I ”Land­gång” åker An­ne Lund­berg till Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten för att fö­ja Abu Dha­bi de­sert chal­lenge. En av de täv­lan­de är värm­länds­ka Ti­na Thör­ner som fi­rar sin 50-års­dag med att åka öken­ral­ly med kol­le­gan Jut­ta Kle­ins­mith.

TORSDAG, SVT 1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.