Me­lan­der gis­sar lå­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Nis­se Land­gren, trom­bo­nist som pend­lar mel­lan Sve­ri­ge och Tyskland, och Vik­to­ria Tol­stoy, jazz­sång­ers­ka, som sjung­er bå­de i Sve­ri­ge och ute i Eu­ro­pa, bil­dar det ena la­get i skämt­sam­ma mu­si­ka­lis- ka tv-le­ken ”Doo­bi­doo”. Det and­ra la­get kom­mer från mu­si­ka­len ”Säll­skaps­re­san”, där Fri­da Bergh spe­lar Maj­san och Sven Me­lan­der är törs­ti­ge Ber­ra. Pro­gram­le­da­re är Las­se Kronér.

FRE­DAG, SVT 1, 20.00

Sven Me­lan­der och Fri­da Bergh bil­dar ena la­get i ”Doo­bi­doo”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.