Året med Sa­lan­der

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Fjär­de boken om Lis­beth Sa­lan­der blev för­ra året värl­dens störs­ta bok­släpp i mo­dern tid. ”Det som in­te dö­dar oss” gavs ut sam­ti­digt på 46 språk i 27 län­der. För­fat­ta­ren Da­vid La­gercrantz, som ta­git över Sti­eg Lars­sons fi­gu­rer, tur­ne­ra­de i ur­sin­nigt tem­po värl­den runt och blev in­ter­vju­ad om sin bok. ”Da­vid La­gercrantz – året med Mil­len­ni­um 4” be­rät­tar om hans om­ska­kan­de år.

FRE­DAG, SVT 2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.