Ner­vö­sa bön­der vän­tar på Lin­da

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEJTINGSERIE Dags igen för ”Bon­de sö­ker fru” och från Skå­ne och Små­land till Häl­sing­land och Jämt­land sit­ter åt­ta små­ner­vö­sa bön­der och vän­tar på si­na går­dar. Lin­da Lin­dorff är på väg med bre­ven som in­tres­se­ra­de har skic­kat in ef­ter pre­sen­ta­tio­nen i vå­ras. Al­la bön­der får si­na brev och kan kon­tak­ta brev­skri­var­na, men det är ba­ra de fy­ra som fått flest brev som får dej­ta i tv. Des­sa fy­ra bön­der mås­te nu lä­sa brev och välja ut per­so­ner som ver­kar spän­nan­de. Någ­ra av dem kom­mer att flyt­ta in på går­den.

Bland de åt­ta bön­der­na finns det ett tvil­ling­par från Katri­ne- holm. Kom­mer brö­der­na att välja sam­ma tje­jer?

Det­ta är elf­te om­gång­en av dej­tingse­ri­en ”Bon­de sö­ker fru” och kär­leks­re­sul­ta­tet har va­rit gott. Många för­hål­lan­den, fle­ra bröl­lop och ett och an­nat barn har det bli­vit un­der åren.

ONSDAG, TV4, 20.00

Lin­da Lin­dorff drar igång elf­te år­gång­en av lands­byg­dens dejtingserie ”Bon­de sö­ker fru”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.