Myc­ket att för­lo­ra

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK En av de åt­ta i ”Koc­kar­nas kamp” har li­te mer att för­lo­ra än de and­ra. Markus Au­ja­lay, som an­nars syns som en i ju­ryn i ”Sve­ri­ges mäs­tarkock”, bör nog in­te gö­ra bort sig allt­för myc­ket när kam­pen drar igång i la­dan på Ös­ter­len i Skå­ne. Al­la del­ta­gar­na är som van­ligt ru­ti­ne­ra­de koc­kar och ut­ma­ning­ar­na hand­lar om hant­verks­skick­lig­het i kö­ket. Vas­sa kni­var in­går och det bru­kar gå åt en del plås­ter. Pär Lern­ström le­der ”Koc­kar­nas kamp”.

MÅNDAG, TV4, 20.00

Markus Au­ja­lay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.