Malm­berg gis­sar lå­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Vem är snab­bast när det gäl­ler att kän­na igen en låt? Det är vad nya mu­si­ka­lis­ka lör­dags­le­ken ”Gis­sa lå­ten” går ut på. I Han­na Hed­lunds lag täv­lar Far­zad Far­za­neh och Ric­kard Sö­der­berg. I Claes Malm­bergs lag finns An­na Book och Bab­san. För att det in­te ska bli allt­för svårt får la­gen ve­ta ka­te­go­ri­er, som Me­lo­di­festi­va­len och som­mar­plå­gor. Pro­gram­le­da­re är Ola Sel­mén.

LÖRDAG, SVT1, 20.00

Pro­gram­le­da­ren Ola Sel­mén och lag­le­dar­na Han­na Hed­lund och Claes Malm­berg i ”Gis­sa lå­ten”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.