Star­ka miss­tan­kar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRAMASERIE Åkla­ga­ren Chuck Rho­a­des mi­stän­ker mil­jar­dären Bob­by ”Axe” Ax­el­rod för eko­no­misk brotts­lig­het. Men Chuck mås­te ha star­ka be­vis för att kun­na rå på den mäk­ti­ge mo­gu­len. Han får ock­så va­ra för­sik­tig med sin ut­red­ning ef­tersom hans fru har ett bra jobb på Ax­el­rods fö­re­tag, Axe Ca­pi­tal. ”Bil­li­ons” är en ame­ri­kansk dramaserie i tio de­lar.

MÅNDAG, SVT1, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.