Om­tum­lan­de histo­ria

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

tyngd­punk­ten lig­ger på den unge Jobs – de sista tio åren av hans kor­ta liv finns in­te med alls – så åld­ras han in­te allt­för myc­ket fram­för ka­me­ran. För hans nör­di­ga­re be­und­ra­re finns in­te myc­ket nytt att häm­ta i fil­men, men den van­li­ge lap­top-an­vän­da­ren kan föl­ja en om­tum­lan­de histo­ria som nu­me­ra sträc­ker sig än­da in i det eg­na var­dags­li­vet. (2013)

LÖRDAG, SJU­AN, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.