Jobs

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Hem­ma i pap­pas ga­rage grun­da­de Ste­ve Jobs App­le på 70-ta­let, mam­ma ser­ve­ra­de kaf­fe när det förs­ta kon­trak­tet skrevs. Fort­sätt­ning­en är myt och sam­tids­hi­sto­ria.

Ashton Kut­cher är ett över­ras­kan­de val för hu­vud­rol­len men han går med all­var in för upp­gif­ten. Ef­tersom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.