Jedins åter­komst

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVENTYR Jäm­fört med i de två fö­re­gå­en­de fil­mer­na finns här en be­tyd­ligt stör­re va­ri­a­tion i hur va­rel­ser­na ser ut. Här gör den omått­ligt fe­te ” hut­ten” Jab­ba en­tré. (Star wars: Epi­so­de VI – re­turn of the je­di, 1983)

SÖNDAG, TV3, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.