Stjär­nor­nas krig

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

ÄVENTYR En av film­histo­ri­ens stor­suc­cé­er. Och bör­jan på det livs­verk Ge­or­ge Lucas av­slu­tat ef­ter sex fil­mer. Fast egent­li­gen är det här fjär­de de­len i kam­pen om mak­ten. (Star wars: Epi­so­de IV – a new ho­pe, 1977) FRE­DAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.